Öý tekstil

Öý tekstil bölüminde, aşhana kleýonkalar we pokrywallar, ýumşak mebel üçin matalar hem-de emeli deri önümlerimizi görüp bilersiňiz. "Görk öý tekstili" öz ugry boýunça lider we görelde bolmagynyň esasy sebäbi önümlerimiziň hili we döwrebaplylygy bolup durýar.

REGINA 06

167.00 manat

Lýon we Halta görnüşli mebel matasy Dokalan ini: 140 sm Öndürlen ýeri: TÜRKIÝE