Öý tekstil

Öý tekstil bölüminde, aşhana kleýonkalar we pokrywallar, ýumşak mebel üçin matalar hem-de emeli deri önümlerimizi görüp bilersiňiz. "Görk öý tekstili" öz ugry boýunça lider we görelde bolmagynyň esasy sebäbi önümlerimiziň hili we döwrebaplylygy bolup durýar.

SHUI 2244

144.00 manat

Flok mebel matasy EASY CLEAN (Ýeňil arassalanýan häasiýetli) Arkasy: TС ini: 140 sm Öndürlen ýeri: TÜRKIÝE