Öý tekstil

Öý tekstil bölüminde, aşhana kleýonkalar we pokrywallar, ýumşak mebel üçin matalar hem-de emeli deri önümlerimizi görüp bilersiňiz. "Görk öý tekstili" öz ugry boýunça lider we görelde bolmagynyň esasy sebäbi önümlerimiziň hili we döwrebaplylygy bolup durýar.

SHUI 3133

144.00 manat

Flok mebel matasy EASY CLEAN (Ýeňil arassalanýan häsiýetli) Arkasy: TС ini: 140 sm Öndürlen ýeri: TÜRKIÝE