• slider
  ÖÝ TEKSTIL WE MEBEL DÜKANLARYNYŇ ONLAÝN SÖWDA NOKADY
  Görk home
  Mebel
 • slider
  ÖÝ TEKSTIL WE MEBEL DÜKANLARYNYŇ ONLAÝN SÖWDA NOKADY
  Görk home
  Öý tekstil
 • slider
  ÖÝ TEKSTIL WE MEBEL DÜKANLARYNYŇ ONLAÝN SÖWDA NOKADY
  Görk home
  Aksessuarlar

GÖRK HOME APP
ÖÝ TEKSTIL WE MEBEL DÜKANLARYNYŇ
ONLAÝN SÖWDA NOKADY

Hormatly müşderilerimiz, indi Siz dükanlarymyzdaky harytlary "Görk Home" App üsti bilen öz öýüňizden ýa-da iş ýeriňizden ýeňillik bilen görüp satyn alyp bilersiňiz. "Görk Home" App-ny bolsa öz telefonyňyza aşakdaky ssylkalaň üsti bilen ýa-da "App Store" we "Google Play"-dan ýükläp bilersiňiz.

APP STORE

"Görk Home" App-ny öz telefonyňyza aşakdaky ssylkalaň üsti bilen ýükläp bilersiňiz.
GOOGLE PLAY

"Görk Home" App-ny öz telefonyňyza aşakdaky ssylkalaň üsti bilen ýükläp bilersiňiz.Mebel

Mebel bölüminde, Görk mebel tarapyndan öndürilen mebelleri görüp bilersiňiz. Görk mebelleri dünýä trendlerine laýyklykda dizaýn edilýär we önümçiligine diňe ýokary hilli materiýallar ulanylýar.
Hemmesi


Öý tekstil

Öý tekstil bölüminde, aşhana kleýonkalar we pokrywallar, ýumşak mebel üçin matalar hem-de emeli deri önümlerimizi görüp bilersiňiz. "Görk öý tekstili" öz ugry boýunça lider we görelde bolmagynyň esasy sebäbi önümlerimiziň hili we döwrebaplylygy bolup durýar.
Hemmesi


Aksessuarlar

Dürli aksessuarlar bölüminde, ýumşak mebel önümçiliginde gerekli bolan harytlary görüp bilersiňiz.
Hemmesi